Tarieven

Tarieven met ingang van 1 januari 2024

 

Lidmaatschap
Lidmaatschap  €       70,00
Partnerlidmaatschap  €       70,00
Jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar  €       30,00
Donateurschap  €       25,00
Aspirantleden  €       70,00
Entree geld nieuwe leden  €     200,00
Entree geld bij overgang van jeugdlid naar lidmaatschap  €       75,00
Boete
Herinnering bij te late betaling  €            -  
Aanmaning bij geen gehoor aan herinnering 15%
Aangetekend in gebreke stelling na niet betaalde aanmaning  €       25,00
1e maal niet verschijnen op werkbeurt*  €       45,00
2e maal niet verschijnen op werkbeurt*  €       90,00
3e maal niet verschijnen op werkbeurt*  €     180,00
Administratiekosten bij niet aanmelden winterstalling vóór 1 oktober   €       25,00
* Plus vervangende werkbeurt
Diversen
Clubvlag  €         7,50
Reiskosten per km  €         0,25
Zomerliggelden Stormvogel
Ligplaats per m² voor leden  €       16,72
Ligplaats per m² voor aspirant leden  €       25,43
Bijboot korter dan 4 meter op jollensteiger voor leden  €       58,74
Bijboot korter dan 4 meter op jollensteiger voor aspirant leden  €       80,26
Surfplanken in de loods en kano's  €       35,36
Landjes per jaar  €     266,51
Masten in de loods  €       38,51
Watertoeristenbelasting boten 4-8 meter  €       48,20
Watertoeristenbelasting boten 8-12 meter  €       60,59
Watertoeristenbelasting boten 12 meter en hoger  €       75,58
Winterstalling
In het water per m² voor leden op de binckhorst  €         7,37
In het water per m² voor aspirant leden op de binckhorst  €       10,32
In het water per m² voor leden stormvogel  €         8,53
In het water per m² voor aspirant leden stormvogel  €       12,97
Op de wal per m² voor leden binckhorst  €       11,76
Op de wal per m² voor aspirant leden binckhorst  €       18,48
Op de wal per m² voor gast leden Vlietstreek  €       18,48
Masten op de wal  €       25,02
In de loods per m² voor leden  €       22,76
In de loods per m² voor aspirant leden  €       33,45
Bijboot korter dan 4 meter op de wal voor leden  €       29,94
Bijboot korter dan 4 meter op de wal voor aspirant leden  €       44,90
Bijboot korter dan 4 meter in de loods voor leden  €       55,93
Bijboot korter dan 4 meter in de loods voor aspirant leden  €       61,67
Surfplanken kano's in de loods  €       35,36
Masten in de loods  €       38,51
Alle tarieven voor leden en aspirantleden zijn per bootmaat en berekend als lengte maal breedte over alles
Hellingen
Binckhorst buiten de reguliere hellingen om, per keer (voor leden en aspirantleden)  €       50,00
Stormvogel buiten de reguliere hellingen om, per keer (voor leden en aspirantleden)  €       50,00
Afspuiten buiten de reguliere hellingen om (voor leden en aspirantleden)  €       25,00
Sleutel Binckhorst
Grote hek borg   €       50,00
Kleine hek borg  €       20,00
Huur zolang het lidmaatschap duurt loophek en grote hek  €       20,00
Gasten
Leden van de Residentie per nacht per loa (*1)  €         1,42
Leden van de Vlietstreek per nacht per loa (*2)  €         1,42
Passanten per nacht per meter loa  €         1,42
Toeristenbelasting per persoon per nacht  €         1,61
*1  7 nachten per jaar gratis
*2  3 nachten per jaar gratis