Tarieven

Lidmaatschap
Lidmaatschap  €       70,00
Partnerlidmaatschap  €       70,00
Jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar  €       30,00
Donateurschap  €       25,00
Aspirantleden  €       70,00
Entree geld nieuwe leden  €     200,00
Entree geld bij overgang van jeugdlid naar lidmaatschap  €       75,00
Boete
Herinnering bij te late betaling  €            -  
Aanmaning bij geen gehoor aan herinnering 15%
Aangetekend in gebreke stelling na niet betaalde aanmaning  €       25,00
1e maal niet verschijnen op werkbeurt*  €       45,00
2e maal niet verschijnen op werkbeurt*  €       90,00
3e maal niet verschijnen op werkbeurt*  €     180,00
Administratiekosten bij niet aanmelden winterstalling vóór 1 oktober   €       25,00
* Plus vervangende werkbeurt
Diversen
Clubvlag  €         7,50
Reiskosten per km  €         0,25
Zomerliggelden Stormvogel
Ligplaats per m² voor leden  €       15,92
Ligplaats per m² voor aspirant leden  €       24,22
Bijboot korter dan 4 meter op jollensteiger voor leden  €       55,95
Bijboot korter dan 4 meter op jollensteiger voor aspirant leden  €       76,44
Surfplanken in de loods en kano's  €       33,68
Landjes per jaar  €     253,81
Masten in de loods  €       36,68
Watertoeristenbelasting boten 4-8 meter  €       45,99
Watertoeristenbelasting boten 8-12 meter  €       57,82
Watertoeristenbelasting boten 12 meter en hoger  €       72,12
Winterstalling
In het water per m² voor leden op de binckhorst  €         6,38
In het water per m² voor aspirant leden op de binckhorst  €         8,94
In het water per m² voor leden stormvogel  €         8,12
In het water per m² voor aspirant leden stormvogel  €       12,35
Op de wal per m² voor leden binckhorst  €       10,18
Op de wal per m² voor aspirant leden binckhorst  €       16,00
Op de wal per m² voor gast leden Vlietstreek  €       16,00
Masten op de wal  €       23,83
In de loods per m² voor leden  €       21,67
In de loods per m² voor aspirant leden  €       31,86
Bijboot korter dan 4 meter op de wal voor leden  €       28,51
Bijboot korter dan 4 meter op de wal voor aspirant leden  €       42,76
Bijboot korter dan 4 meter in de loods voor leden  €       53,27
Bijboot korter dan 4 meter in de loods voor aspirant leden  €       58,73
Surfplanken kano's in de loods  €       33,68
Masten in de loods  €       36,68
Alle tarieven voor leden en aspirantleden zijn per bootmaat en berekend als lengte maal breedte over alles
Hellingen
Binckhorst buiten de reguliere hellingen om (voor leden en aspirantleden)  €     100,00
Stormvogel buiten de reguliere hellingen om (voor leden en aspirantleden)  €       50,00
Sleutel Binckhorst
Grote hek borg per seizoen  €       50,00
Huur per seizoen grote hek  €       10,00
Huur zolang het lidmaatschap duurt loophek  €         7,50
Continu stroomafname Stormvogel dmv speciaal snoer
Forfaitaire toeslag bij liggeld per seizoen  €       20,00
Gasten
Leden van de Residentie per nacht per loa (*1)  €         1,35
Leden van de Vlietstreek per nacht per loa (*2)  €         1,35
Passanten per nacht per meter loa  €         1,35
Toeristenbelasting per persoon per nacht  €         1,46
*1  7 nachten per jaar gratis
*2  3 nachten per jaar gratis

 

Geef uw mening

Was deze informatie nuttig?